About

EN
CZ

Obsah


Lyricall jako hnutí

1. Reakce na standardizovaní sterility umění

Tento bod je první, protože je hlavním důvodem, proč projekt Lyricall vznikl.

Dnešní tvorba a umění celkově je odlidštěné, sterilní, choulostivě korektní a jednorozměrné. Umění je repetetivní, neoriginální a nevariabilní. Zmizela potřeba experimentovat. Umělci a společnosti, které je zaštiťují optimalizují na populismus. Tento jev je na svobodném trhu přirozený a technicky za to není špatně. Autoři jen svojí nabídku přizpůsobují poptávce. Zodpovědnost za tento stav podle nás nesou konzumenti.

Náš pohled lze metaforicky vysvětlit na srovnání voskového a pravého jablka:

Představte si před sebou dva košíky jablek. Jeden obsahuje jablka vosková a druhý opravdová jablka. I přestože vosková jablka budou krásná na pohled. Nemají žádnou nutriční hodnotu a vlastně vypadají všechna stejně. Nemají chuť, nemají vůni. Jsou umělým produktem pro povrchní estetické uspokojení.

Jablka opravdová jsou místy odřená, obouchaná, možná i popraskaná, nemají hezkou barvu nebo nemají symetrický tvar. Ale jsou opravdovým a upřímným produktem něčeho živého. Mají nutriční hodnotu. Mají chuť, kterou možná neocení každý, ale alespoň mají chuť na kterou se dá reagovat. Na kterou lze mít názor. Každé z jablek je unikátní a né produktem podle “osvědčené šablony”.

2. Decentralizace

Tvorba umění je dnes centralizovaná a monopolní. Malá skupina firem a tedy i lidí mají moc rozhodovat o úspěchu autorů, nastavování limitů korektnosti a někdy až řízení cenzury. Jako autoři tohoto projektu se potom ptáme, kdo jsou, že jsou hodni rozhodovat o kulturním rozvoji společnosti a co je pro něj dobré.

Svobodný projev je jedna z nejcennějších věcí co člověk může mít a jak víme z historie (bohužel ve spoustě zemích i dnes) není samozřejmostí. Protože umění je jednou z nejdůležitějších forem svobodného projevu. Jeho cenzurou nebo moderováním obsahu je porušováno nejzákladnější lidské právo a to právo svobodného projevu. Decentralizace toto elementární právo pomáhá ochránit.

Projekt lyricall by měl být jedním z těch co inicializují decentralizaci a inspiruje další k nezávislé tvorbě.

3. Osvobození jazyka a projevu

Jazyk slouží člověku nikoliv naopak. Jazyk je nástrojem pro lidský projev a ten kdo ho používá drží jeho otěže. Lingvistická pravidla mají člověku pomoci pochopit fungování jazyka a být jeho vodítkem, nikoliv nástrojem pro byrokratizaci a zrigidnění jazyka. Jazyk má být živým a neustále se vyvíjejícím živlem.

Ani lyrika nemá žádnou superiorní formu. Není správný způsob jak psát poezii a to i přesto, že v minulosti vzniklo mnoho manifestů a dokumentů, které se pokoušely o svázání forem jejího projevu. Je v pořádku vyjádřit svůj postoj, ale není v pořádku vymáhat jeho následování. Pokud se někdo rozhodne následovat nějaký konkrétní směr, mělo by to vždy být dobrovolným rozhodnutím jedince, nikoliv presumpcí autoritou.

4. Úcta ke všeobecnému vzdělání


Lyricall jako platforma

Lyricall je minimalistická, multilinguální a hlavně open source platforma pro publikaci svobodomyslné poezie. Je spravována Janem Černým. Pokud chcete můžete na githubu napsat zpětnou vazbu ve formě github issues nebo vytvořit pull request.

Technické zásady:

 • Žádný javascript - Tato stránka neobsahuje žádný javascript, můžete si ho klidně vypnout.
 • Žádné cookies - Celá platforma lyricall nevyužívá cookies. Nemusíme Vás tak otravovat banery na jejich povolení a zvyšujeme tím bezpečnost.
 • Žádné externí zdroje - Vše na této stránce se načítá pouze z jejich vlastních serverů.
 • Respekt k soukromí uživatelů - Tato stránka nesbírá žádná data o svých návštěvnících. Můžete si ji prohlížet v kompletní anonymitě. Sbíráme pouze velmi základní informace o navštěvovanosti, pomocí etické a open source služby plausible.
 • Široká kompatibilita včetně CLI - Lyricall funguje na všech standardních prohlížečích, včetně terminálových. Pro prohlížení lyricallu doporučujeme CLI prohlížeč w3m.
 • Žádný placený obsah ani reklamy - Odmítnutím reklam ani placeného obsahu si zajišťujeme objektivitu, snižujeme externí vlivy a zůstáváme samostatní.
 • Podpora Markdownu a LaTeXu\LaTeX u - Lyricall má kompletní podporu LaTeXu včetně maker. Autoři můžou markdown a LaTeX libovolně prolínat a lyricall jim zaručí dobrou typografickou úpravu.
 • 100% statický - Celá stránka je kompletně statická a nevyužívá žádný backend.
 • Podpora RSS - Lyricall má automaticky generovaný RSS feed. Můžete si ho přidat do svých čteček: lyricall.cz/feed.xml
 • Žádná integrace sociálních sítí - Lyricall není přimo propojený s žádnou sociální sítí. Sorry Zuckerbergu, ale budeš si muset najít jiný způsob jak špehovat naše uživatele.
 • SEO friendly - Celá stránka je navržen tak aby striktně dodržovala formát vhodný pro SEO.
 • Minimalistický design - Celkový design stránky je navržený, tak aby nerušil uživatele vizuálním smogem od svého obsahu.
 • Open Source - Zdrojový kód celého projektu je Open Source. Můžete ho najít na Githubu.

Technologické pozadí projektu

Použité technologie:

Inspirováno šablonou Minimalist a Favicon