Co jsem se dneska naučila

Františka Mostecká

posted on 2 Jan 2023
Co jsem se dneska naučila?
Strop je jen vodorovná zeď
Že v Bibli najdeš odpověď
A Desatero tam i zpět
Musím umět nazpaměť

Dukova štóla pod drnem
Přikrytá plísní, Misálem
Tak haleluja - nový den
Na roráty si přivstanem

Že možná skončíš na hranici
A v uchu horkou mešní svíci
Si piš, že mají pod čepicí
Mí milí zlatí katolíci

Note

Ve výše uvedeném textu se nemusí vždy odrážet má osobní stanoviska. Je to značně “amplifikovaná” verze mého názoru na problematiku výuky náboženství, protože jsem se potkala s tím, že někteří učitelé prostě náboženství nezvládají. Osobně znám ale i profesory náboženství, kteří svoje poslání zvládají perfektně. Záleží na úhlu pohledu. Dílo v žádném případě nemá znít nenávistně vůči věřícím. Sama jsem odmala součástí mnoha katolických kolektivů. Má to své výhody i nevýhody. Ke katolíkům chovám hluboký respekt, i když jim občas úplně nerozumím.

Published under CC BY-NC-ND 4.0