Co jsem se dneska naučila

Františka Mostecká

posted on 2 Jan 2023
Co jsem se dneska naučila?
Strop je jen vodorovná zeď
Že v Bibli najdeš odpověď
A Desatero tam i zpět
Musím umět nazpaměť

Dukova štóla pod drnem
Přikrytá plísní, Misálem
Tak haleluja - nový den
Na roráty si přivstanem

Že možná skončíš na hranici
A v uchu horkou mešní svíci
Si piš, že mají pod čepicí
Mí milí zlatí katolíci

Note

V níže uvedeném textu se nemusí vždy odrážet má osobní stanoviska. Je to značně “amplifikovaná” verze mého názoru na problematiku výuky náboženství, protože jsem se potkala s tím, že někteří učitelé prostě náboženství nezvládají. Osobně znám ale i profesory náboženství, kteří svoje poslání zvládají perfektně. Záleží na úhlu pohledu. Dílo v žádném případě nemá znít nenávistně vůči věřícím. Sama jsem odmala součástí mnoha katolických kolektivů. Má to své výhody i nevýhody. Ke katolíkům chovám hluboký respekt, i když jim občas úplně nerozumím.

Published under CC BY-NC-ND 4.0

You have been invited to discussion

Rules:
 • Do not edit or remove reaction of others.
 • Sign your self under your reaction. Anonymous comments will be ignored.
 • Cite parts you are reacting to.
 • Do not share this link with anyone else.
 • Do not copy this writing anywhere else.
 • Every subjective opinion write in italics. (Syntax _This will be in italics_)
 • Be civil and focused.
Tips:
 • Point out grammar and syntax errors.
 • Suggest changes and explain away would you do them.
 • Comment structure of piece.
 • Point out wrong punctuation or words which repeats too often.
 • Write what do you personally think this writing is about.
 • Point out if writing is similar to existing work of someone else.

Discussion document