Impressum

EN
CZ

Nekomerční použití

Všichni autoři, kteří publikovali na platformě Lyricall, dávají své svolení k nekomerčnímu použití jejich práce za následujících podmínek:

  • Budou uvedeni jako autoři
  • Jejich práce nebude nijak editována
  • Bude uveden odkaz na původní publikaci na lyricall.cz

Komerční použití

Pokud máte v plánu publikovat tvorbu z Lyricallu na platformě generující zisk nebo otištění v prodávané tiskovině, kontaktujte nás na emailové adrese: press@lyricall.cz.

Šablony k citacím

Zde naleznete základní šablony pro citování poezie.

Markdown

# Název díla
**Autor**

Lorem ipsum dolor sit amet,\\
consectetur adipiscing elit,\\
sed do eiusmod tempor incididunt\\
ut labore et dolore magna aliqua.\\

Ut enim ad minim veniam,\\
quis nostrud exercitation\\
ullamco laboris nisi ut\\
aliquip ex ea commodo consequat.\\

Duis aute irure dolor in\\
reprehenderit in\\
voluptate velit esse cillum\\
dolore eu fugiat nulla pariatur.\\

[source](lyricall.cz/autor/nazev-dila)

HTML

<div class="lyricall-poem">
	<h1>Název díla</h1>
	<b>Autor<b>
	<p>
		Lorem ipsum dolor sit amet,
		consectetur adipiscing elit,
		sed do eiusmod tempor incididunt
		ut labore et dolore magna aliqua.
	</p>
	<br/>
	<p>
		Ut enim ad minim veniam,
		quis nostrud exercitation
		ullamco laboris nisi ut
		aliquip ex ea commodo consequat.
	</p>
	<br/>
	<p>
		Duis aute irure dolor in
		reprehenderit in
		voluptate velit esse cillum
		dolore eu fugiat nulla pariatur.
	</p>
	<br/>
	<a href="lyricall.cz/autor/nazev-dila">Source<a/>
</div>