Oprátka

Jan Černý

posted on 8 Jul 2020
Mám tak rád slunce a pláže s palmami,
mám rád oblohu a život s ženami,
mám rád i měsíc při plném úplňku
a já tu stojím s oprátkou na krku.

Mám rád prázdné ulice vonící po víně,
mám rád zvířata, lidi už zas tak ne,
mám rád lesy hluboké a květy v rozpuku
a já tu tak koukám s oprátkou na krku.

Jednoduchý život, jednoduše těžký,
nebyl by tak těžký, kdyby byl lehký.
Všechno má úděl, důvod a záminku.
Uronil jsem slzu s oprátkou na krku.

Mám rád lehké dívky a víno červené,
miluju tvou matku, otce zas tolik ne,
rád plodím děti, jak zrnko po zrnku,
potichu jsem vzdychl s oprátkou na krku.

Mám rád ty slzy, co tečou po tváři,
mám rád i sebe, sebe chci umořit.
Duše je bolavá, srdce má prasklinku.
A tak tu visím s oprátkou na krku.

Smutný je život, jednoduše těžký,
měl bych ho radši, kdyby byl lehký.
Vznáším se nad zemí, pod větví od smrku,
tiše se houpám s oprátkou na krku.

Nenávidím tě.
Nenávidím tě.
Nenávidím tě.
Nenávidím se.

Jednoduchý život, jednoduše těžký,
nebyl by tak těžký, kdyby byl lehký.
Všechno má úděl, důvod a záminku.
Tak pomalu hniju s oprátkou na krku.

Note

Dílo Oprátka je převodem skladby Knebel Tilla Lindemanna z němčiny do češtiny.

Published under CC BY-NC-ND 4.0