Optimalizace

Jan Černý

posted on 23 Aug 2002
Vyplatí se jiným kopat jámy paralelně,
když můžu spadnout jen do jedné ?

Jaký je správný poměr mlčení a mluvení
dle kurzu cenných kovů ?

Kolik holubů na střeše musím mít abych
amortizoval průměrného vrabce v hrsti ?

Jak můžou boží mlýny mlít jistě,
když melou tak pomalu ?

Z toho všeho pravda ční,
život je problém optimalizační

Stačí konstanta-krát měřit,
než začnu řezat ?

Kdo pozdě chodí, opravdu škodí jen sobě ?

Chybami se člověk učí,
ale jak se má pak naučit něco správně ?

Proč nejsem generál,
když v minulosti bylo tolik bitev ?

Ať je jakákoliv doba roční,
život je problém optimalizační

Co vyhráli vítězové,
kteří píší dějiny ?

I mistr tesař se někdy utne,
ale ne každý, kdo se utne, je mistr.

Jak krátké nohy někdo musí mít,
abych měl jistotu, že je lež ?

Proč mají líné huby na svědomí
sklony neštěstí k exhibicionismu ?

Ví profesor i učni,
život je problém optimalizační

Proč už je pozdě Bychovi asistovat s masturbací ?!

Kolik hadů se může hřát na prsou velikosti C ?!

Kostky jsou vrženy, ale kam ?!

Proč je darovaným koňům odepřena zubní péče ?!

Ať už jsi tvor denní či noční
život je problém optimalizační
Published under CC BY-NC-ND 4.0

You have been invited to discussion

Rules:
 • Do not edit or remove reaction of others.
 • Sign your self under your reaction. Anonymous comments will be ignored.
 • Cite parts you are reacting to.
 • Do not share this link with anyone else.
 • Do not copy this writing anywhere else.
 • Every subjective opinion write in italics. (Syntax _This will be in italics_)
 • Be civil and focused.
Tips:
 • Point out grammar and syntax errors.
 • Suggest changes and explain away would you do them.
 • Comment structure of piece.
 • Point out wrong punctuation or words which repeats too often.
 • Write what do you personally think this writing is about.
 • Point out if writing is similar to existing work of someone else.

Discussion document