Zamyšlení

Sofie

posted on 12 Feb 2021
Sedím opět u okna,
koukám ven a ptám se:
je tento svět skutečný
a já snad jen zdám se?

Tu ovane mi vítr tvář,
do ní vrhne loknu mou
a já už vidím svatozář,
co v dáli září nade mnou.

Letím já snad ke hvězdám
či skomírám už pouze?
Závidím všem nevěstám,
mě čeká jen nouze.

V tu ránu se probudím,
rozhlédnu kolem sebe,
jakou to hrůzu zřím?
Toť nechám rozsoudit tebe!
Published under CC BY-NC-ND 4.0