Bezdomovci

Tibor Malinský

posted on 7 Aug 2019
Neb lítostivý jsem a svět změnit chci,
pomáhám chudým na ulici.
Pár těch drobných potřebným,
snad pomůže to nějak jim.

Srdce mi trhá,
že dopadli takto,
v hlavě mi běží,
zda mohou si za to.

Sic sám chudým jsem,
v kapse přece jen zapátrám,
mince jim ochotně předám,
snad bude bída už jen snem.

A vskutku, radost v nich probuzuji!
I běží do obchůdku a novou lahev si zakupují…
Published under CC BY-NC-ND 4.0