Bodlák

Tibor Malinský

posted on 17 Dec 2022
Tvůj půvab zůstává skryt těm nedočkavým,
odvrácen je těm, již nečekají na vyzrání vín.

V horách, kde šumí pouze trávou profukující vítr,
schováváš v ostnatém bodláku svůj fialový květ,
až když dny delší než noci jsou smí ho vidět svět,
včely a čmeláky pozoruje pást se jsem klopýtl.

Jak nažky odnese vánek, až zafouká,
pak další poseta zaklíčí tvá louka.
Published under CC BY-NC-ND 4.0

You have been invited to discussion

Rules:
 • Do not edit or remove reaction of others.
 • Sign your self under your reaction. Anonymous comments will be ignored.
 • Cite parts you are reacting to.
 • Do not share this link with anyone else.
 • Do not copy this writing anywhere else.
 • Every subjective opinion write in italics. (Syntax _This will be in italics_)
 • Be civil and focused.
Tips:
 • Point out grammar and syntax errors.
 • Suggest changes and explain away would you do them.
 • Comment structure of piece.
 • Point out wrong punctuation or words which repeats too often.
 • Write what do you personally think this writing is about.
 • Point out if writing is similar to existing work of someone else.

Discussion document