Déšť

Tibor Malinský

posted on 29 Aug 2019
Leje jako z konve,
déšť nám do střech buší,
krup je jak když z nůše,
zima stále tužší.

Mraky roztrhly se,
hřmí a blesky svítí,
příliš vody v kašně,
vítr, ten jen sílí.

V nedohlednu světlo
nebo zelná půda,
kroupy pokrytá zem.

Mračno Slunce snědlo,
pohroma to krutá,
záplava jde sem.
Published under CC BY-NC-ND 4.0