Idol

Tibor Malinský

posted on 8 Aug 2019
Každý zná ten pocit,
když je někým uchvácen.
Domnívá se, že dotyčný
nemůže být přemožen.

Vzorem stane se pak okamžitě,
ach, jak dokonalý hrdina,
ona, ztělesněním bezchybnosti,
kéž by taková i vlastní rodina.

Dech se z toho ztrácí,
musí býti nepřemožitelný,
čelist k zemi se hned vrací,
rozhodně je nesmrtelný.

Touha znát ho více,
seznámit se s pekelníkem,
ke znalosti vede,
že je pouhým smrtelníkem.
Published under CC BY-NC-ND 4.0