Lásko má jediná

Tibor Malinský

posted on 8 May 2023
Ach, jak krásná jsi v svitu hvězd
a jak kouzelné jsou tvé líce,
tebe milovat bych chtěl, tomu věz,
víc než tulipánů tisíce.

Obraz tak pěkný, že dívám se jen
přesto cítím, že jsem v něm,
zasněn, součástí jsem
té krásy, jež byla zplozena malířem.

Tys nikdy černí nemáchala úmyslně
a radost rozdávala po hrstech z nůše.
K večeru znaveném z podzimu obal
někdo na tvé dveře zaklepal.

Přivítán a potěšen,
dobrým vínem občerstven,
povídat se rozhod’ o věcech,
které jenom tobě berou dech.

A jak ciferník se měnil
a měsíc noci panoval,
rozhodla ses místnost změnit,
do ložnice naší pozvat ho dál.

Ze šatů si pomoh’ sám,
tys už nahá v peřinách,
podvedlas mě před úsvitem
když jsem bloudil na cestách.

A v tom vstal jsem zpocen křiče,
zděšen, že bys spala s jiným, Bože!
S chladem v zádech pod zátylkem
na lásku naši vzpomínal jsem.

Vzpamatoval jsem se a chytil dech,
stále milovat tě mohu oddaně,
ty bys nikomu nedala svůj vzdech,
neboť mrtvé tělo tvoje nese voda Dunaje.
Published under CC BY-NC-ND 4.0

You have been invited to discussion

Rules:
 • Do not edit or remove reaction of others.
 • Sign your self under your reaction. Anonymous comments will be ignored.
 • Cite parts you are reacting to.
 • Do not share this link with anyone else.
 • Do not copy this writing anywhere else.
 • Every subjective opinion write in italics. (Syntax _This will be in italics_)
 • Be civil and focused.
Tips:
 • Point out grammar and syntax errors.
 • Suggest changes and explain away would you do them.
 • Comment structure of piece.
 • Point out wrong punctuation or words which repeats too often.
 • Write what do you personally think this writing is about.
 • Point out if writing is similar to existing work of someone else.

Discussion document