Pod stromy toho krásného zpěvu

Tibor Malinský

posted on 31 Aug 2019
Tam, v lesích zelených,
v hnízdě ptáčata sedí zpívajíce.
Celým okolím jejich zpěv rozléhá se,
slyší je i lidí hlouček v kánoích.
I rozhodli se slyšíce toho krásného zvuku,
že zastaví na tom krásném pěveckém břehu.
Ptáčata radujíce pějí do výše,
vítajíce rasu lidskou, kterak vylézá z kánoe.
Vylezše z řeky určili místo táboru,
hned pod stromy toho krásného zpěvu.

Znenadání tu stan a tu ohniště
pod hnízdem vyrostl v očích ptačích.
Pozor si nedávaje přibil si prst jeden z mladších.
„Chi chi chi,“ posmívá se mu jeden z ptáčků,
„Opeřenče, nesměj se!” hrozí mu pěstičkou vzhůru.
Dítě nešikovné se utrhuje,
trucovat si jde radši k vodě,
mumlá si pro sebe o tvorech létajících,
chladě si prst v proudech říčních.
V táboře byla sestavena již i kuchyně,
na pařezu jednoho starého smrku.
Splývají nyní s přírodou lidé,
hned pod stromy toho krásného zpěvu.

Zrovna bylo období měsíců letních,
navzdory tomu k večeru ochlazovalo se,
nutné tedy bylo zatopiti a sehnat něco k stravě,
neváhali a započali přípravu ohniště.
Tu jeden vytáhl sekyru
a skácel strom jemu nejblíže,
ten spadl v okamžiku
a dopadl na jehličnaté větve.
Nyní mají dřevo k zátopu,
to je však jen část jejich triumfu;
spadlo i hnízdo ptáčků malých,
jak větev jablek zralých.

Vězeno teď je, co jíst budou k večeru
hned pod stromy toho krásného zpěvu.

V přírodě krásně je,
kdož o tom pochybuje?
plavit se řekou a utábořit se na břehu,
hned pod stromy toho krásného zpěvu.
Published under CC BY-NC-ND 4.0