Pravdomluvnost I

Tibor Malinský

posted on 3 Aug 2019
Pravdomluvnost neřestí je,
nikdo nikdy nechtěl pravdu,
uchovej si jejich zradu,
lidé ještě odmění tě.

Možná, že já nechci lháti,
to ale po mně lidstvo chce,
vymyslím si, vymyslím vše!
Aby nemuseli lkáti.

Chtěl jsem býti ušlechtilým,
žádné lhaní, nikdy více!
A teď nesnáší mě chtíce,
‘bych lež raděj zpravil jiným!

Ctností oplývají lživí,
falešní, povrchní lidé,
ti vlastní jazyky hbité,
nepravdou se oni živí.

Upřímost - vada dobrých je,
pádem jejich častým k zemi!
Pokud nejsi s pravdou němý,
dočkáš svého se mordýře!

Nenáviděn rázem budeš,
nepřítele v tobě najdou,
vyčlení tě, hřbet ukážou
a litovat nepřestaneš!
Published under CC BY-NC-ND 4.0