Pravdomluvnost III

Tibor Malinský

posted on 1 Aug 2019
Nejvzácnějším člověk je ten,
který pravdě porozumí,
buď jeho přítomností poctěn,
ježto takových moc není.
Křivé slovo sděl mu,
to poslední, co mu řekneš,
šanci máš jen jednu,
rozmysli si, zdali zalžeš.

Nikdy nesmíš zradit lidi pravdomluvné,
neb pak ty jsi pro ně odpudivý,
raděj mlč a vyčkej, dokud nepřiznají barvu pravou,
pak budeš vědět, zdali budeš muset
být k nim neupřímný…
…jinak tě zradí…
…jinak tě zničí…
…jinak tě využijí…

Kdo před tebou nic nezatají,
největším tvým pokladem,
jemu nikdy křivá slova nenáleží,
ani když jsi pod tlakem.

Pravdu pouze výjimečným!
Neradno odhalit ji náhodným.

Víš-li, že tě někdo za nos tahá,
neměj výčitky, povíš-li mu slova lživá.

Pravdu pouze výjimečným!
Published under CC BY-NC-ND 4.0