Valentýnka

Tibor Malinský

posted on 12 Mar 2022
K tobě afinitu chovám,
jež velká bude vždy,
mým nejsi jen opačným nábojem,
gluonem mým jsi ty!

Co je keton bez kyslíku?
Jaký význam držet pár,
když není žádné kyseliny,
které bych ho mohl dát.

Ty indolu přidáváš hydroxid,
a ethylaminem ho ozdobíš,
jen ty štěstí umíš vytvořit.

Jádra k sobě připojíš
a můj den tak stačíš rozzářit
jako fluorofor, na nějž posvítíš.
Published under CC BY-NC-ND 4.0