Výraz

Tibor Malinský

posted on 11 Mar 2022
Sám výraz leží,
jsa radostný, svěží.

V lásce tahá vlasce.
Jen číslo, které mě doplní,
jen číslo, jež podmínky splní.
Doufá, v něj věří, pro něj pěje sladce.

Má-li řešení, navždy je kompletní,
ale co když žádné takové není?
Published under CC BY-NC-ND 4.0