Zadržel jsem dech

Tibor Malinský

posted on 30 Aug 2019
Zadržel jsem dech a pod vodu se zanořil,
chtěl jsem plavat níž, než kam by člověk doskočil,
proudy moře nechtěly mě propustiti dál,
prý by bylo mnohem lepší, kdybych to už vzdal.

A tak na chvíli jsem v moři pobyl, zůstal sám,
načež proudy ustoupily, na dno dopadám.
Světla ubývalo a já začal jsem se bát,
tak to nemělo být, tak to nemá vypadat.

Okolí se rozzářilo, vítr mraky uklidil,
slunečnímu svitu projít do hlubiny umožnil.
Tak plavu dál a dál, jen mlhou jsem obklopen,
stále nejsem v cíli, stále nejsem spokojen.

Před jeskyní octl jsem se, dech mi dochází,
nevím, jestli pokračovat, jsem tu v nesnázích!
Tu proudy mě lákají, táhnou mě dovnitřku,
z pokračování mám strach, kdo ví, co naleznu.

Dostání se sem mě stálo tolik úsilí,
ale nevím, nevím, zda chci pokračování.
Buďto se vrátím a krk si tak svůj zachráním,
nebo vzduchovou bublinu vevnitř objevím.

Do jeskyně vplul jsem, a hle, zemětřesení,
spadl stěny kousek, projel mi po temeni.
Chyba plavat do neznáma se sny, nadějí,
ani mořské zrůdy ostatky mé nejedí.
Published under CC BY-NC-ND 4.0